Struktura

ZAGREBAČKI KLIZAČKI SAVEZ

Zagreb, Savska cesta 137
Telefon: 01 / 6431-014
Fax: 01 / 6431-043

E-mail: zagrebackiklizackisavez@gmail.com

Predsjednica:  izv.prof.dr.sc.Irena Cajner Mraović
Dopredsjednik: Tomislav Blagaić
Stručna tajnica: Kristina Blat Cviljak

Članovi Izvršnog odbora

Predsjednica: izv.prof.dr.sc.Irena Cajner Mraović
Članovi:
KK Leda: Goran Štimac
KK Medo: Sandra Skopančić
KKK Medveščak: Juraj Grizelj
KBK Meteor: Tomislav Blagaić
KSK Zagrebačke pahuljice: Zoran Kovačević

Zamjenski članovi Izvršnog odbora

KK Leda: Svjetlana Ćoralić
KK Medo: Snježana Vuk
KKK Medveščak: Damir Čižmek
KBK Meteor: Karolina Karlović
KSK Zagrebačke pahuljice: Jasminka Kosalec

Nadzorni odbor

Članovi:

Lina Budak, Jelena Pavičić Vukičević i Vladimir Sviben

Zamjenski članovi:

Jasenka Antunović, Anita Jagustović i Slaven Simon

 

Komisije ZKS-a

Financijsko marketinška komisija: Ljiljana Budiša, Mia Čuček, Damir Čižmek, Tomislav Blagaić i Damir Kovačević, Kristina Blat Cviljak

Komisija za rad sportskih škola: Gorana Škalec Petrović, Martina Ilić, Dubravko Feldin, Ozana Miljković i Nevenka Gjurak

Sudačka komisija: svi suci prema popisu HKS u umjetničkom, brzom i sink.klizanju

Stegovna komisija: Jasenka Antunović Cvijanović, Duška Ristić, Silvija Bukvić, Srečko Posavec i Arnold Čada

Stručno programska komisija: Ivana Jakupčević Marinković, Oksana Gorbačev, Slaven Simon, Saša Todorović i Nataša Bahat

Trenerska komisija: Ivana Jakupčević Marinković, Gorana Škalec Petrović, Ivana Gagro, Saša Todorović i Sandra Pavičić