O nama

ZAGREBAČKI KLIZAČKI SAVEZ

Zagrebački klizački savez je strukovna sportska udruga u koju su temeljem Zakona o sportu udruženi klizački klubovi i druge udruge iz oblasti klizačkog sporta radi organiziranog i planskog razvitka ovog sporta, ostvarivanja potreba i interesa društva u klizačkom sportu i ostvarivanja drugih utvrdenih zadaća.
U Savez se udružuju klizački klubovi, druge udruge iz oblasti klizačkog sporta, trgovačka društva i ustanove iz sporta radi zajednickog i skladnog djelovanja na ostvarivanju vrhunskih postignuća u ovom sportu. 

Svrha udruživanja je zajedničko djelovanje na povećanju broja sudionika u klizačkom sportu, a poglavito djece i mladeži.

 • Puni naziv Saveza glasi: ZAGREBAČKI KLIZAČKI SAVEZ
 • Pored punog naziva, Savez upotrebljava i skraćeni naziv: ZKS
 • U ZKS udružuju se članice sa područja grada Zagreba.
 • Članovi ZKS-a mogu biti: punopravni, pridruženi i privremeni. 

Punopravni članovi mogu biti klubovi koji ispunjavaju sve slijedeće uvjete:

 •  kada su osnovane u skladu sa Zakonom o udrugama i upisane u registar,
 •  kada im je temeljna djelatnost obavljanje aktivnosti u području klizačkog sporta,
 •  kada podnesu zahtjev za prijem u članstvo Saveza,
 •  kada prihvate ovaj Statut, planove, programe i druge akte ZKS-a
 •  kada obavezno postoje 4 (četiri) različite dobne kategorije unutar kluba koje su definirane pravilima nacionalne federacije i kada klub ima broj natjecatelja
  sukladno važećim propisima i kriterijima Zagrebackog sportskog saveza. 

Pridruženi članovi mogu biti udruge koje ispunjavaju uvjete iz alineje 1., 2., 3. i 4. članka 12, ali ne ispunjavaju uvjet iz alineje 5., članka 12. i ako Skupština odluči da je njihovo učlanjenje od interesa za zagrebački sport.  Pridruženi članovi mogu biti udruge koje su vezane uz klizanje, a nemaju natjecateljski karakter.

Privremeni clanovi
Skupština može primiti u privremeno članstvo novu udrugu na rok od najviše 2 godine.U tom će razdoblju ZKS pratiti djelovanje podnositelja zahtjeva za učlanjenje, nakon kojeg u slučaju da nije donesena odluka o prijemu u članstvo ZKS, privremeno članstvo automatski gubi valjanost. Za vrijeme privremenog članstva pripadajuća udruga ima prava i obaveze kao i pridruženi članovi ZKS.

Sjedište ZKS-a je u gradu Zagrebu, Savska cesta 137.