Za djecu

Škola klizanja počinje 23 listopada 2017. na klizalištu Velesajam
Raspored škole klizanja po tečajevima od 10 sati :
1. tečaj – 23.10.1017 – 27.11.2017.
2. tečaj – 29.11.2017 – 8.1.2018.
3. tečaj – 10.1.2018 – 12.2.2018.
4. tečaj – 14.2.2018 – 19.3.2018.
Prije početka tečaja potrebno je poslati mail za upis sa podacima djeteta (ime, prezime, datum i godina rođenja, oib, i informaciju da li je dijete početnik )  na : skolaklizanja@gmail.com
1. tečaj 23.10 2017 – 27.11 2017.
13.11.2017. – ponedjeljak  17,00 – 17,45
15.11.2017. – srijeda   17,00 – 17,45
Molimo da raspored provjeravate svaki tjedan!

Dodatne informacije možete dobiti od ponedjeljka do petka od 08,00 – 16,00 sati na mob : 099 / 688 25 15 prof. Nevenka Lisak, voditeljica