Brzo klizanje

REGISTRIRANI KLIZAČI ZA SEZONU 2017/2018. 

 R.br. IME I PREZIME KATEGORIJA KLUB
       
1 KATARINA BURIĆ SENIORKA KBK METEOR
2 DANIJELA IVANDIĆ SENIORKA KBK METEOR
3 JAKOV DOMITREK SENIOR KBK METEOR
4 MARTIN KOLENC SENIOR KBK METEOR
5 IVAN MARTINIĆ SENIOR KBK METEOR
6 DARKO SMOGAR SENIOR KBK METEOR
7 VALENTINA AŠČIĆ JUNIORKA A KBK METEOR
8 MAJA IVANDIĆ JUNIORKA B KBK METEOR
9 EMMA PRANTL JUNIORKA B KBK METEOR 
10 JAN POSAVEC JUNIOR B KBK METEOR
11 STRIBOR SUMAN JUNIOR B KBK METEOR
12 GABRIELLA PRANTL JUNIORKA C KBK METEOR
13 MATIJA HORVAT JUNIOR C KBK METEOR
14 NIKA KOPRIVNJAK JUNIORKA D KBK METEOR
15 VERONIKA VANJAK JUNIORKA D KBK METEOR
16 JAN KOVAČIĆ JUNIOR D KBK METEOR
17 TONKA HORVAT JUNIORKA E KBK METEOR
18 ANĐELINA NOSIĆ JUNIORKA E KBK METEOR
19 PATRICIJA SMOGAR JUNIORKA E KBK METEOR
20 MARTIN PRANTL JUNIOR E KBK METEOR
21 RIANA BRICA JUNIORKA F KBK METEOR
22 NINA GRALJUK JUNIORKA F KBK METEOR
23 LJILJANA RADELJA JUNIORKA F KBK METEOR
24 RENE KOPRIVNJAK JUNIOR G KBK METEOR
25 MARKO OPUHAČ JUNIOR G KBK METEOR